Temeni si conditii

www.car-centric.ro

CARCENTRIC.SRL

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor noastre !

Facem in permanenta eforturi pentru a va informa in mod adecvat, complet si corect privind serviciile oferite si incurajam orice sesizare, reclamatie, feedback sau sugestie pentru a putea raspunde cat mai bine nevoilor dumneavoastra.

Pentru o buna colaborare si o navigare optima pe site-ul nostru va rugam sa cititi cu atentie si in integralitate Termenii si Conditiile de mai jos.

 

1. Descrierea societatii si a site-ului

1.1. Site-ul www.car-centric.ro (denumit in continuare ”site-ul”) este proprietatea societatii CARCENTRIC S.R.L (denumita in continuare „CARCENTRIC”), avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Semicercului Nr. 12, Etaj 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9033/2011, CUI 28914903.

1.2. Vizitatorii sunt acele persoane care acceseaza site-ul pentru a vizualiza informatiile continute, indiferent de modalitatea in care ajung sa acceseze site-ul (exemplificativ, nelimitativ – accesarea directa a adresei web a site-ului, trimiteri din pagini web sau surse externe de orice natura).

1.3. Site-ul reprezinta un instrument de prezentare a produselor si serviciilor oferite de CARCENTRIC.

1.4. Prin accesarea/utilizarea in orice mod a site-ului vizitatorii nu au posibilitatea de a realiza comenzi/rezervari online . Site-ul inlesneste comunicarea intre CARCENTRIC si utlizatorii site-ului cu privire la solicitarea de oferte, initiative de colaborare, trasmiterea  de feedback-uri, sugestii, reclamatii, sesizari privind produsele/serviciile oferite sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din partea utilizatorilor site-ului, prin publicarea si actualizarea periodica a mijloacelor si datelor de contact in acest scop.

1.5. Pentru orice alte servicii care pot fi implementate, in timp, prin intermediul site-ului, vor fi valabile aceleasi conditii stipulate in prezentul document, in afara de cazul in care noile servicii presupun formularea unor conditii distincte de utilizare, caz in care se vor aplica cu prioritate conditiile speciale, si, in completare, in masura in care nu sunt incompatibile sau contrare conditiilor speciale, aceleasi conditii stipulate in prezentul document.

1.6. Niciun utilizator nu poate invoca necunoasterea Termenilor si Conditiilor de accesare a site-ului sau faptul neprecizarii exprese a unei limitari/interdictii/instructiuni in masura in care acestea se suprapun unor limitari/interdictii/obligatii legale, reies implicit din ansamblul Termenilor si Conditiilor publicati pe site sau se poate aprecia in mod rezonabil ca utilizatorii puteau sa le prevada in contextul accesarii obisnuite a oricarui site.

 

2. Continutul site-ului. Raspunderea CARCENTRIC cu privire la continutului site-ului, in cazul unor probleme tehnice sau interventii neautorizate de orice tip asupra site-ului.

2.1. CARCENTRIC defineste prin „continut” toate informatiile afisate pe site sub forma de text, date, software, fisiere audio sau video, imagini statice sau in miscare ori combinatii intre acestea, trimiterile la materiale de acest tip sau pagini externe, publicate si/sau mentinute pe site din initiativa si/sau sub controlul/supravegherea CARCENTRIC ori in prin interventie neautorizata.

2.2. CARCENTRIC isi rezerva dreptul de a afisa la sectiunea aferenta produselor comercializate si a serviciilor prestate, produse si servicii doar cu titlu de prezentare, fara obligatia de a corespunde cu produsele comercializate, serviciile prestate si preturile practicate  la un moment dat.

Utilizatorii sunt indrumati ca anterior adoptarii unei decizii privind achizitionarea produselor si serviciilor CARCENTRIC, sa solicite societatii, prin caile de comunicare afisate pe site informatii privind produsele si serviciile disponibile la un moment dat, caracteristicile lor tehnice si calitative, preturile de baza, eventualele servicii si produse taxabile suplimentar, garantii si orice alte informatii relevante.

2.3. CARCENTRIC isi rezerva dreptul de a modifica/completa/sterge in tot sau in parte/ suspenda sau intrerupe pe durata determinata sau nedeterminata accesul general la continutul site-ului fata a avea o obligatie de a notifica in prealabil sau ulterior utilizatorii si fara ca acestia din urma sa poata pretinde despagubiri directe sau indirecte derivand din aceste fapte. Orice modificari sau completari a Termenilor si Conditiilor din prezentul document sunt opozabile utilizatorilor de la momentul primei accesari dupa publicarea acestora.

2.4. CARCENTRIC depune eforturi pentru a asigura exactitatea continutului site-ului si pentru a impiedica orice interventii neautorizate. Cu toate acestea, CARCENTRIC nu isi asuma raspunderea pentru informatiile inexacte publicate pe site, indiferent daca acestea vizeaza informatii publicate pe site din initiativa si/sau sub controlul/supravegherea CARCENTRIC ori prin interventie neautorizata si nici pentru consecintele de orice natura care ar deriva din caracterul inexact al continutului site-ului.

2.4.1. In cazul in care utilizatorii doresc sa transmita catre CARCENTRIC sesizari/reclamatii/solicitari orice incalcare a normelor privind activitatea site-ului, iar comunicarea nu se poate asigura din motive ce nu tin de CARCENTRIC sau din cauza inexactitatii uneia dintre datele de contact publicate pe site, utilizatorii sunt indrumati sa uzeze de celelalte cai de comunicare publicate pe site. Lipsa de staruinta a utilizatorilor in acest sens (in cazul in care puteau gasi cu o diligenta rezonabila datele de contact ale CARCENTRIC pentru realizarea comunicarii) nu poate fi asimilata culpei sau neglijentei CARCENTRIC in raport de obligatiile sale legale.

2.4.2. La momentul transmiterii unei solicitari de tipul celor vizate de paragraful precedent, utilizatorii vor indica o modalitate prin care li se va putea comunica preluarea solicitarii in termen de 48 de ore de la primire si eventualele masuri adoptate.

2.5. CARCENTRIC nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile de orice natura, directe sau indirecte, cauzate utilizatorilor prin interventii neautorizate de orice tip. In cazul unei brese de securitate de acest tip CARCENTRIC va lua toate masurile rezonabile pentru a impiedica/limita interventia neautorizata.

Utilizatorii care sesizeaza o interventie neutorizata, inexactitatea unei informatii, sau orice continut neconform Termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului, sunt indrumati sa anunte de indata CARCENTRIC, la una dintre adresele de contact publicate pe site.

2.6. Accesarea informatiilor prezentate in oricare dintre sectiunile de pe site, nu creeaza obligatii contractuale pentru CARCENTRIC si continutul site-ului nu poate fi opus fata de CARCENTRIC pentru a justifica conditii contrare sau incompatibile clauzelor contractelor incheiate cu acesta, dobandirea unor drepturi suplimentare fata de cele din contracte de catre utilizatorul site-ului care este parte la contracte si nici asumarea unor obligatii suplimentare de catre CARCENTRIC fata de acesta.

2.7. CARCENTRIC nu isi asuma obligatia furnizarii produselor si serviciilor prezentate pe site sau conexe acestora exclusiv prin mijloace proprii, putand apela in acest sens la colaboratori externi. Conditiile specifice ale furnizarii produselor si serviciilor principale sau conexe pot face obiectul unor reglementari speciale publicate pe site si/sau stabilite prin contracte.

2.8. Prin accesarea in orice mod a site-ului, utilizatorii isi asuma raspunderea respectarii in mod complet si intocmai a conditiilor de accesare si utilizare generale a site-ului sau a conditiilor speciale aferente altor servicii, publicate de site, in forma de la data accesarii. In caz de incalcare a acestei obligatii, CARCENTRIC isi rezerva dreptul de a uza in mod cumulativ sau separat de toate masurile tehnice precizate in cadrul prezentului document si de toate caile legale care ii stau la dispozitie (civile, administrative, penale si de alta natura) pentru a impiedica pentru viitor/limita incalcarea drepturilor si intereselor sale legitime, pentru recuperarea prejudiciilor materiale sau morale cauzate direct sau indirect fata de aceasta.

2.9. Drepturile CARCENTRIC si raspunderea utilizatorilor in conditiile articolului precedent se extind asupra tuturor drepturilor si intereselor legitime ale angajatilor/asociatilor/colaboratorilor/clientilor/furnizorilor de produse si servicii catre CARCENTRIC/ persoanelor vizate ale caror date sunt prelucrate de CARCENTRIC, lezate in orice mod prin accesarea sau utilizarea neconforma a site-ului si/sau a serviciilor suplimentare reglementate prin conditii speciale sau prin interventii neautorizate de orice tip asupra site-ului.

2.10. Utilizatorii nu au dreptul sa preia, transmita, transfere,  difuzeze, publice, reproduca, sa creeze din aceasta o opera secundara, vanda, licentieze, inchirieze, concesioneze sau sa transfere in alt mod orice parte a cuprinsului site-ului, oricarei terte persoane (incluzand, făra a se limita la, alte persoane din societatea sau organizatia sa), indiferent daca pentru un scop comercial sau necomercial, fara a avea acordul prealabil scris al CARCENTRIC. Continutul trimis de catre vizitatorii site-ului pentru a putea fi publicat intra sub aceleasi restrictii ale drepturilor de proprietate.

2.11. CARCENTRIC nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii, pierderi si/sau cheltuieli care apar prin utilizarea site-ului, din cauza functionarii necorespunzatoare, a avariilor, din transmiterea cu intarziere a informatiilor, din virusarea calculatorului, din functionare necorespunzatoare a liniei sau sistemului, pentru eventuale erori de afisare aparute pe site, precum nici pentru elemente de grafica afisate pe site ce se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate, precum nu isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste buna functionare a surselor externe de continut catre care se fac trimiteri in materialele prezentate pe site (nefiind in nici un fel implicata in gestionarea acestora), sau din alte cauze similare.

 

3. Drepturile de proprietate intelectuala

3.1. Intreg continutul site-ului este proprietatea exclusiva a societatii CARCENTRIC SRL  si drepturile de autor asupra textelor publicate ii apartin in totalitate.

3.2. Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat  CARCENTRIC se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei care este sursa acestor materiale, CARCENTRIC nefiind in nici un fel raspunzator de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

3.3. Folosirea sau imitarea marcilor inregistrate de catre orice vizitator al site-ului, fara autorizarea prealabila a titularului marcii, chiar daca se indica originea reala a produselor sau daca se adauga mentiuni ca „gen”, „tip”, „imitatie” si alte asemenea, este strict si expres interzisa.

3.4. Vizitatorilor acestui site le este in mod strict si expres interzis sa foloseasca atat site-ul cat si produsele puse la dispozitie prin intermediul acestuia, in scopul incarcarii, descarcarii, publicarii sau transmiterii oricaror informatii al caror continut este ilegal, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice (de exemplu: este defaimator, ofensator, abuziv, vulgar, afecteaza dreptul la intimitate al altor persoane, indeamna la violenta sau la ura rasiala, etnica ori are un caracter intimidant).

3.5. Utilizatorilor acestui site le este strict si expres interzis sa realizeze o asocieze de orice tip intre prezentul site/ produsele si serviciile CARCENTRIC/marcile utilizate de CARCENTRIC si pagini care au continut ilegal, contrar bunelor moravuri si ordinii publice (astfel cum au fost exemplificate la articolul precedent), care promoveaza pagini cu un asemenea continut sau cu domenii web de orice tip care ar putea aduce atingere direct sau indirect imaginii CARCENTRIC sau ar creea o confuzie cu privire la furnizorul produselor/serviciilor CARCENTRIC sau cu privire la marcile utilizate de catre acesta.

3.6. CARCENTRIC isi rezerva dreptul de a modifica sau de a adauga noi reguli si restrictii in ceea ce priveste continutul site-ului, in orice moment, fiind aplicabile utilizatorilor de la prima accesare ulterior introducerii lor.

3.7. Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decat CARCENTRIC. Astfel de link-uri sunt furnizate pentru a fi folosi numai daca utilizatorii vor dori acest lucru. CARCENTRIC nu controleaza si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidentialitate sau securitate si de functionalitate aferente acestor site-uri.

 

4. Accesarea neconforma a site-ului. Restrictionarea accesului.

4.1. Orice accesare care nu respecta in tot si intocmai conditiile publicate in prezenta pagina va fi considerata accesare neconforma si CARCENTRIC nu isi asuma nicio responsabilitate fata de consecintele care ar putea aparea.

4.2. In caz de accesare neconforma,  CARCENTRIC isi rezerva dreptul de a bloca, fara instiintare prealabila sau ulterioara, accesul unui anumit utilizator pe o perioada determinata/nedeterminata.

4.3. Totodata, CARCENTRIC isi rezerva dreptul de a bloca, fara instiintare prealabila sau ulterioara, accesul unui anumit utilizator pe o perioada determinata/nedeterminata in cazul in care se detecteaza un comportament ce nu poate fi justificat de accesarea normala și rezonabila a site-ului, chiar daca nu constituire conditie expresa de utilizare conforma in cadrul prezentului document, sau daca modalitatea de accesare ingreuneaza/afectecreaza in orice mod si in orice masura functionarea optima a site-ului, a mijloacelor fizice/programelor software prin care acesta este gestionat/securizat/in care sunt stocate datele colectate prin site sau functionarea optima a oricaror echipamente/sisteme/programe/ servere implicate in orice mod in functionarea site-ului.

4.4. In toate cazurile, va constitui o accesare neconforma orice interventie neautorizata asupra site-ului in general, sau a elementelor sale de continut, in particular.

4.5. Accesarea si utilizarea site-ului de catre vizitatori, accesarea surselor externe indicate si descarcarea oricarui elemente de continut se realizeaza pe propria raspundere a utilizatorilor.

 

5. Publicitate si promotii

5.1. CARCENTRIC poate desfasura in orice moment campanii de publicitate si/sau promotii in orice sectiune din site. Campaniile si promotiile derulate de CARCENTRIC  nu necesita acordul vizitatorilor site-ului. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniilor de publicitate si/sau promotiilor organizate de CARCENTRIC se va efectua in conformitate cu regulile privind prelucrarea datelor personale inserate in regulamentul fiecarei campanii/promotii, aceasta neputand fi extinsa la alte scopuri in afara celora asupra carora persoanele vizate (participantii) au fost informate.

 

6. Dispozitii finale

6.1. Prezentul document se completeaza cu Politica de Confidentialitate si Politica de Cookies, disponibile pe site.

6.2. CARCENTRIC recomanda tuturor vizitatorilor sa parcurga intreg continutul prezentelor termeni si conditii, cu atentie, apoi sa adreseze orice tip de intrebare privind intelegerea lor, utilizand datele din sectiunea „contact”. Se va furniza un raspuns in maxim 30 de zile lucratoare in modalitatea de comunicare rezonabila indicata de utilizator.

6.3. Orice neintelegeri aparute intre CARCENTRIC si vizitatorii site-ului vor fi solutionate pe cale amiabila si in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, partile se vor adresa instantelor competente.

2019 Copyright CARCENTRIC.SRL